Gratis reclame? Natuurlijk op Wonend.nl!

Bij Wonend.nl zijn we steeds op zoek naar nieuwe boeiende inhoud voor onze lezers en jij kan ons daarbij helpen! Als gast schrijver bij Wonend.nl komt je naam boven- en onderaan bij jouw artikels te staan, dit geeft je meer naamsbekendheid en een artikel op Wonend.nl toont je expertise in je vakgebied. Gratis reclame dus!

Naar welke inhoud zijn we op zoek?

Alle bruikbare en interessante informatie voor onze gebruikers zullen we publiceren. Alles wat te maken heeft met bouwen, verbouwen en wonen, van doe het zelf artikels tot energiezuinig bouwen en wonen.

Enkele richtlijnen

Er zijn enkele richtlijnen van toepassing voor gast artikels. Deze zorgen ervoor dat de website steeds interessante en boeiende informatie blijft bevatten.

  • Unieke inhoud
    Het is verboden om teksten of stukken van teksten te kopiëren van andere bronnen. Dit is bij wet verboden en wij zullen er dan ook streng op toezien dat deze tekst uniek is. Je mag de tekst niet op andere plaatsen publiceren, maar je mag wel links plaatsen naar de tekst.
  • Minimum 500 woorden
    Om genoeg informatie te bieden vragen we om de tekst minsten 500 woorden lang te maken met een maximum van 1500 woorden.
  • Geen promotionele tekst of teksten met teveel links
    Teksten die louter gemaakt zijn voor reclame doeleinden zullen niet gepubliceerd worden.

Wonend.nl heeft het recht om je artikel te bewerken indien nodig.

Hoe stuur je een gast artikel door?

Het is best om eerst het onderwerp of het idee achter je artikel naar ons door te zenden (contacteer ons), wij hebben een goed zicht op welke artikels er reeds op de website staan en welke onderwerpen nog niet aan bod zijn gekomen.

Eens je artikel klaar is en het voldoet aan onze voorwaarden, dan stuur je het door naar rob ( at ) wonend ( punt ) nl.

Door je gast artikel naar ons door te zenden, ga je ermee akkoord dat je al de intellectuele eigendomsrechten van het artikel overdraagt aan Wonend.nl.

Nog vragen? Stuur ons een mailtje!